Fundacja Liderzy Przedsiębiorczości
32-543 Myślachowice
ul. Ogrodowa 22

NIP 6282268402
Regon 366325649

KRS 0000658133
tel.: 604576185, 606318878